Skip to content

A közvetlen meghívásos, egyfordulós tervpályázat során négy kiválasztott építészirodát kértünk fel, hogy pályázzanak új templomunk terveinek elkészítésére. A meghívott pályázók személyéről, a presbitérium már korábban döntött.

A felkért pályázók, a következő építészirodák voltak:

A pályázatok, a kiírásban meghatározott időben és formában érkeztek meg, így a felkért független jogi szakértő minden pályaművet érvényesnek nyilvánított. A pályázat során a tervek anonim módon csak számokkal megjelölve szerepeltek, így a bírálók nem azonosíthattak a tervezőket.

A Bíráló Bizottság, a tervpályázati eljárásokról szóló kormányrendelet szabályai szerint 2/3-ad részben építészekből állt.

A bírálók, a győztes pályaművön kívül két pályaművet megvételre, és egyet kiemelt megvételre javasolt. A bírálat és a pályázatot lezáró Zárójelentés elkészülte után, a titkosítást feloldva, május 31–én került sor az eredményhirdetésre.

A pályázatot, a 4plusz Építész Stúdió nyerte.

A templom végleges terve a győztes pályamű alapján, – a gyülekezet igényeinek figyelembevételével – folyamatos egyeztetések eredményeként fog elkészülni.

Részletes összefoglaló a pályázókról, a Bíráló Bizottságról és a nyertes pályaműről!