Skip to content

Kik vagyunk

Az alábbi tájékoztató a Pesthidegkúti Református Egyházközség (“Adatkezelő”) által üzemeltetett, https://templomepites.refhidegkut.hu weboldalon végzett adatkezelésre vonatkozó adatokkal kapcsolatban tájékoztatja a felhasználókat, látogatókat, mint érintetteket (tehát pl. Önt, mint weboldalunkat felkereső magánszemélyt).

Weboldalunk személyes adat megadása (regisztráció) nélkül, bárki számára szabadon elérhető.

Egyházközségünk az azonosított, vagy azonosítható természetes személyek („érintett”) személyes adatainak védelmét kiemelten fontos feladatának tekinti, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy a velünk megosztott személyes adatokat gondosan dolgozzuk fel, célhoz kötötten kezeljük és biztonságosan tároljuk.

Adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű, jogszabályban meghatározott megerősítő cselekedettel, önkéntes, konkrét tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatkezeléshez. A hozzájárulás az ugyanazon cél, vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával az érintett kijelenti, hogy a teljes adatkezelési tájékoztatónak az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja. A személyes adatai megadásával és a jelen tájékoztató elfogadásával az érintett hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak, valamint az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeljük.

Adatkezelő: Pesthidegkúti Református Egyházközség (a továbbiakban: Egyházközség)

Képviselő: Kovács Gergely lelkipásztor és Mikus Dezső gondnok

Székhely: 1028 Budapest, Hidegkúti út 64-66.

Postacím: 1028 Budapest, Hidegkúti út 64-66.

E-mail: kg.hidegkut@t-online.hu

Telefon: +36 (1) 397-43-15

Sütik (Cookie-k) használatáról

A cookie-k („sütik”) olyan rövid betűkből és számokból álló fájlok, amelyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógép böngészőjében azzal a céllal, hogy elmentsék a weboldalunk bizonyos beállításait, így megkönnyítve a honlapunk használatát és közreműködnek abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

A cookie-k nem csatlakoznak az Ön rendszeréhez, és nem károsítják az Ön fájljait. A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző bezárásával automatikusan törlődik.

A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Annak érdekében, hogy weboldalunk a lehető leghatékonyabban működjön, mi is cookie-kat használunk. A cookie-k által egy honlap felismeri a visszatérő felhasználókat, valamint lehetővé teszik számunkra, hogy adatokat gyűjtsünk felhasználóink viselkedéséről, például arról, hogy Ön melyik országban csatlakozott weboldalunkhoz, milyen böngésző szoftvert és operációs rendszert használ, mi az IP-címe, milyen oldalakat tekintett meg honlapunkon, mely funkciókat használta.

Személyes azonosításra alkalmas adatokat nem gyűjtünk, kivéve, ha azokat Ön önként adja meg. Az adatokat honlapunk továbbfejlesztéséhez, látogatottságunk elemzéséhez használjuk fel. Amennyiben a süti (cookie) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. Ebben az esetben ez bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja.

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatokat vagyis az Ön nevét és e-mail címét tároljuk, és az adatokat csak a kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük, de ezt az információt nem használjuk marketing célokra. Ennek az adatkezelésnek a jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása, miszerint a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat elfogadja és tudomásul veszi.

A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Az Ön által a hírlevél regisztráció során megadott adatokat vagyis az Ön nevét és e-mail címét tároljuk. Az adatkezelés célja: hírlevél küldés (hozzájárulás esetén). Az adatkezelés időtartama az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, vagyis a hírlevélről történő leiratkozásig tart. A hírlevél küldés külső szolgáltatón keresztül történik, ezért az adatfeldolgozó, vagyis az adatkezeléshez kapcsolódó technikai feladatokat végző a MailChimp – The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA).

Mivel a hírlevél kiküldése a MailChimp nemzetközi hírlevélrendszeren keresztül, külföldről történik, így a regisztráció mellett szükséges az Ön kifejezett hozzájárulása is a személyes adatai külföldi adatkezelőhöz történő továbbításához.  A hozzájárulást Ön a jelentkezési űrlap kitöltésével fejezi ki, melyben jelzi, hogy a a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat elfogadja és tudomásul veszi.

Az Európai Uniós előírásoknak megfelelő adatkezelést a külföldi üzemeltető az “EU-U.S. Privacy Shield Framework” adatcsere egyezmény rendelkezéseinek alapján biztosítja.

A MailChimp szolgáltató saját adatvédelmi tájékoztatója itt tekinthető meg: https://mailchimp.com/legal/privacy/

A konzultációs űrlapokkal kapcsolatos adatkezelés

A gyülekezeti tagokkal folytatott esetenkénti konzultációk esetében az ezt használók, a Google általnyújtott “Google Űrlapok” (Google Forms) elnevezésű szolgáltatás online felületén keresztül adják meg személyes adataikat (e-mail cím), amihez szükséges a hozzájárulás a személyes adatok külföldi adatkezelőhöz, vagy is a Google-höz történő továbbításához. A hozzájárulást Ön a jelentkezési lap kitöltésével fejezi ki, melyben jelzi, hogy a a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat elfogadja és tudomásul veszi. Ebben az esetben az adatkezeléshez kapcsolódó technikai feladatokat végző a Google (Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). A Google Adatvédelmi Irányelvek című dokumentuma a következő linken érhető el: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Gyülekezetünk a megadott adatokat (e-mail cím) kizárólag a gyülekezeti tagság meglétének ellenőrzésére használja, senkinek nem adja tovább, és csak a konzultáció eredményeinek feldolgozásáig tároljuk, utána töröljük!

Más weboldalakra mutató linkek

Weboldalunkon más weboldalakra mutató linkeket is talál, amik kizárólag információs célokat szolgálnak és amelyekre jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya nem terjed ki. Ezen oldalakra saját, tartamában eltérő Adatkezelési Tájékoztatók vonatkoznak, ezért javasoljuk , hogy tekintsék át minden meglátogatott oldal  tájékoztatóját az arra érvényes szabályokról és eljárásokról.

Analitika

Alapértelmezetten a WordPress semmilyen statisztikai adatot nem gyűjt. Ettől függetlenül a tárhely szolgáltatók gyűjthetnek névtelen, az oldal látogatottságához kapcsoalódó statisztikai adatokat. Jelen weblap tárhely szolgáltatójának (CWEB.hu) adatvédelmi tájékoztatójáról itt talál bővebb információkat: https://cweb.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Ezen felül weboldalunk a Google (Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) “GoogleAnalitika” (Google Analytics) által nyújtott webanalitikai szolgáltatásokat használja. A Webanalitikai Szolgáltatások
is cookie-kat használnak, melyek célja, hogy segítse a weblap használatának elemzését.
Jelen tájékoztató elfogadásával, és a weboldal használatával Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy cookie-k által létrehozott,
az online felület használatára vonatkozó információkat a Google Analytics a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja, illetve hozzájárul adatainak gyűjtéséhez és elemzéséhez a fentiekben meghatározott módon és célokra.
A Google ezeket az információkat a weboldal használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak az összeállítására, valamint az azon végzett tevékenységekkel és internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.  A Google Analytics a böngésző révén kapott IP-számot névtelenítve (anonimizáltan) tárolja, nem tudja összekapcsolni a felhasználóval. Az adatokat 26 hónapig őrzi, amely időperiódus kezdete újraindul, ha új esemény történik a felhasználóval kapcsolatban (pl. új munkamenetet kezd).

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A tájékoztatás kérelméhez való jog

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Egyházközségtől az alábbiakról:

  • milyen személyes adatait,
  • milyen jogalapon,
  • milyen adatkezelési cél miatt,
  • milyen forrásból,
  • mennyi ideig kezeli

 

Az Egyházközség az érintett kérelmét a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül, az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Egyházközség módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét). Az Egyházközség a kérelmét a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben értesít.

A törléshez való jog

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Egyházközség törölje valamely, vagy akár minden személyes adatát. Felhívjuk figyelmét arra, hogy amennyiben meg kívánja tiltani a további e-mail hírlevelek küldését, úgy az összes, az érintett által megadott e-mail cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.Az Egyházközség a kérelmét a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha úgy véli, hogy az Egyházközség bármilyen módon megsértette a jelen adatkezelési tájékoztatóban vállalt kötelezettségeit.

Kapcsolatfelvétel

Ha Önnek bármilyen kérdése, megjegyzése vagy aggodalma van ezzel az adatvédelmi szabályzattal, vagy a webhely adatgyűjtési eljárásaival kapcsolatban, kérjük lépjen kapcsolatba velünk jelen tájékoztatónk elején megadott elérhetőségeink egyikén, illetve a kapcsolatok menüpontnál megtalálható kapcsolati űrlapunkon.

Érvényben lévő eljárások adatkezelési sérelmek esetén

Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., posta cím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.