Skip to content

GY. I. K.

Gyakran ismételt kérdések

A “Gyülekezeti központ” kifejezés azoknak az épületelemeknek az összefoglaló neve, amiket az Építési Bizottság által összeállított beruházási program helyiséglistája tartalmaz. Röviden összefoglalva, a Gyülekezeti központ = a templom, a lelkészlakások, és a gyülekezeti tevékenységekkel kapcsolatos (ifi és gyülekezeti terem, a Diakóniai szolgálat, a baba-mama és a gyerek istentiszteletekre használt) helyiségek összessége.

A Pesthidegkúti Református Gyülekezetben, az utóbbi években végbement örvendetes gyarapodás nyomán jelenlegi templomunk egyre-másra szűknek bizonyult. A jelenlegi templomépület a Hidegkúti út 64-66. szám alatt egy kis imaház többszöri átalakításával, majd bővítgetésével jött létre, és elmúlt 80 éves. Műszaki állagát fel kellene újítani, de mind a statikai, mind a szigetelési gondok elég jelentős problémát vetítenek előre. Az egyház iránti mai, megváltozott igények kielégítésére, különösképpen nagyobb rendvényekre (2-300 fő) már nem alkalmas. Az istentiszteleten résztvevő hívek létszáma miatt vasárnap már két alkalommal is tartunk istentiszteletet, azonban ünnepnapokon, vagy az egyre gyakoribb keresztelők, esküvők alkalmával már nem igazán férünk el.

A presbitérium Építési Bizottsága a 2012-ben elkészült Egyházi Jövőkép Bizottság ajánlásai alapján és az előkészítő munkákat összegezve 2014. decemberében elkészítette az Értékalapú Jövőkép c. anyagot, melyben javaslatokat, szempontokat adott a templomépítés lehetőségére.
A bizottság három alternatívát vizsgált:

  • A templom bővítése nagyon jelentős szerkezeti megerősítésekkel
  • A meglévő helyszínen új templom felépítése a régi elbontásával
  • Új templom másik telken való megépítése

Az addigi folyamatok alapján kiderült, hogy a templomot a jelenlegi telken bővíteni igen költséges, sok kompromisszummal jár. A jelenlegi templom lebontása és a helyére új építése esetén a gyülekezet évekre templom nélkül maradna, a lelkészünk és családja számára megfelelő lakásról kellene gondoskodni és valahol bérelni kellene helyiséget a lelkészi hivatal számára is. A telek adottságai sem felelnek meg már a mai igények, mivel az előírásokban megkövetelt telken belül biztosítandó parkolóhelyek miatt nagyrészt megszűnne a templomkert zöld jellege.

Egy ekkora beruházás olyan mértékű költség, hogy a gyülekezeti összefogáson kívül, óhatatlanul szükséges egyéb források bevonása is. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága 2014-ben hirdette meg először (és azóta is folyamatosan tart) az “Egyházi és nemzetiségi támogatások” pályázati programot. Gyülekezetünk hosszas előkészületi munkák után 2020-ban fordult az Államtitkársághoz a Gyülekezeti központ építését célzó támogatásért, amit 2020 decemberében az államtitkárság jóváhagyott. Ne feledjük azonban, hogy bár a támogatás az építés jelentős részéhez fedezetet biztosít, továbbra is szükséges a saját önrész, vagyis a gyülekezet támogatása a projekt befejezéséhez! 

A jelenlegi templomunk gyülekezetünk első temploma. Elődeink áldozatkész munkával a gyülekezetünk jövőjét szem előtt tartva építették, és már “hozzánk nőtt”. Sokunknak vannak, akár évtizedes emlékei is az itt töltött időkről, ezért a jelenlegi elképzelések szerint a telek és az épületek a későbbiekben alkalmasak lehetnek például egy csendeshétvégék lebonyolítására alkalmas központ kialakítására de egyéb célokra, melynek kidolgozása, még folyamatban van.

Az építési bizottság a templom építésére alkalmas több lehetséges helyszínt is megvizsgált és javaslatot tett. Hosszas egyeztetések és tárgyalások után (bővebben a Hírek és a Projektről menüpontoknál) a 2022. 12. 29-én megjelent 1693/2022 kormányhatározat alapján a Hidegkúti út és a Pozsonyi utca által határolt Budapest II. kerület 53075 helyrajzi számú, az állam tulajdonában levő ingatlan 3858/18899 tulajdoni hányada, természetben 3858 m2 ingyenesen a Budapest-Pesthidegkúti Református Egyházközség tulajdonába kerül, így reményeink szerint ezen a telken fog felépülni az új gyülekezeti központunk.

 

A presbitérium által felkért Szakértői Munkacsoport szakmai bizottság 2020 február végén elkészítette és benyújtotta a részletes ütemtervet. Ez alapján a projekt befejezésének tervezett időpontja: 2025.12.31.

Ez a weblap azért készült, hogy a lehető legátfogóbb tájékoztatást adja az építkezéssel kapcsolatban, azonban mi sem gondolhatunk mindenre. Amennyiben további kérdések merülnek fel az építkezéssel kapcsolatban, érdemes folyamatosan figyelemmel kísérni aktuális híreinket , feliratkozni hírlevelünkre, illetve feltehetik kérdéseiket elérhetőségeinken is.