Skip to content

Örömmel jelezzük, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága jóváhagyta a 2020. évben benyújtott támogatási kérelmünket.

A presbitérium befogadta a pályázati pénzek kezelésével, kifizetésével és az elszámolással megbízott Bethlen Gábor alapkezelőtől telekvásárlásra és gyülekezeti központ építésére kapott támogatást, és elfogadta a támogatói okiratot,  így a templomépítési projekt elindult.